//Jak zarabiać więcej?

Jak zarabiać więcej?

pieniadzeOsób, które zadają sobie to pytanie jest mnóstwo. Sposobów zarabiania we współczesnym świecie również można znaleźć bardzo wiele. W tym artykule chciałbym Ci „pokazać” jak bez dokonywania radykalnych zmian w swoim życiu zawodowym możesz zarabiać więcej, pracując dla tego samego pracodawcy, wykonując dokładnie tę samą pracę, takim samym nakładem sił… i to bez proszenia szefa o podwyżkę. Niemożliwe?

Na początek odniosę się do umowy o pracę, która będzie elementem wyjściowym dalszych rozważań na temat możliwości zwiększenia dochodu netto.

Zalety umowy o pracę.

 • Względnie stała pensja – oczywiście jest ona zależna od sytuacji na rynku, ale z reguły, ze wszystkich form zatrudnienia i samozatrudnienia umowa o pracę zapewnia największą przewidywalność zarobków.
 • Względne poczucie stabilizacji życiowej – to poczucie również zależy od sytuacji na rynku, ale z reguły, umowa o pracę zapewnia największe poczucie stabilizacji życiowej (często złudne).
 • Mała odpowiedzialność za szkody wyrządzone klientowi firmy.
 • Świadczenia socjalne wynikające z kodeksu pracy: państwowa opieka zdrowotna, emerytura (lub jak ktoś woli: obietnica emerytury), płatny urlop, płatne chorobowe, renta wypadkowa, urlop macierzyński i tacierzyński, okres wypowiedzenia, dodatkowe dni na poszukiwanie pracy po wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę, odprawa (w niektórych przypadkach), zasiłek dla bezrobotnych (po przepracowaniu minimum 1 roku na umowę o pracę w wymiarze co najmniej najniższej krajowej pensji).

Wady umowy o pracę.

 • Możliwy zakaz konkurencji – jeśli w Twojej umowie znajdzie się zapis o zakazie konkurencji, to nie wolno Ci świadczyć usług w których się specjalizujesz na rzecz innych firm.
 • Dużo niższa pensja względem innych form zatrudnienia i samozatrudnienia przy tych samych kosztach dla PRacodawcy – w dalszej części artykułu zobaczysz o jakich różnicach piszę.
 • Konieczność dojazdu do miejsca pracy – w związku z tym, że szef wynagradza Cię za pracę, a nie za efekt Twojej pracy (choć oczekuje efektów), musi mieć Cię pod stałym nadzorem, najlepiej w biurze.
 • Sztywne godziny pracy – oprócz sytuacji w których faktycznie musisz obsługiwać Klientów firmy osobiście w wyznaczonych godzinach – sztywne godziny pracy dotyczą bardziej pilnowania Ciebie w pracy niż konieczności przebywania w niej w wyznaczonych godzinach.
 • Konieczna obecność w pracy minimum 8 godzin, nawet jeśli wykonasz swoją pracę wcześniej – nie wyjdziesz wcześniej z pracy, bo przecież szef nie może pozwolić na to żebyś demotywował/a swoich współpracowników…
 • Większe przywiązanie do pracodawcy – tak sformalizowana umowa jak umowa o pracę nakłada szereg praw i obowiązków na pracownika, a to wywołuje konkretne koszty psychologiczne m.in. większe przywiązanie – trudniej jest się wtedy decydować na śmiałe kroki w kierunku zmiany pracy.

Ile kosztujesz pracodawcę kiedy jesteś zatrudniony na umowę o pracę i jak możesz wykorzystać tę wiedzę, żeby zarabiać więcej?

Zacznę od prostych wyliczeń, które Ty możesz wykonać samodzielnie. Do wyliczeń przyjąłem następujące założenia:

 • Praca na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Zarobki netto (do ręki pracownika) 2000zł.
 • Pracownik nie jest emerytem i pracodawca odprowadza za niego składkę na ubezpieczenie społeczne w normalnej wysokości.

W celu dokonania obliczeń skorzystałem z kalkulatora wynagrodzeń znajdującego się tutaj >>>

Takie dane podstawiłem do obliczeń:

dane__do_kalkulatora

Takie dane otrzymałem:

koszt_pracownika

zielony – pensja Pracownika „do ręki”.
niebieski – pensja Pracownika brutto – wpisana do umowy o pracę.
czerwony – faktyczny koszt zatrudnienia Pracownika jaki ponosi Pracodawca, wynikający tylko z umowy o pracę.

Nasuwają się następujące wnioski:

 • Koszt jaki ponosi Pracodawca z tytułu samej umowy o pracę jest o ponad 67% wyższy niż pensja Pracownika „do ręki” i wynosi dodatkowe 1346,88zł.
 • Kwota brutto nie odzwierciedla ani zarobków Pracownika, ani kosztów Pracodawcy – natomiast chętnie korzysta z niej prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) m.in. do wyliczenia średniej krajowej i wielu innych wskaźników.
 • Całkowity roczny koszt pensji Pracownika wynosi 40 162,56zł

Czy to już koniec kosztów pracodawcy? Niezupełnie…

Pracownikowi przysługuje przecież urlop w wymiarze maksymalnie 26 dni roboczych w ciągu roku. To oznacza dla Pracodawcy dodatkowy koszt – przecież, ktoś musi wykonywać za niego pracę w zastępstwie (gdyby nie musiał, to oznaczałoby, że ten pracownik jest zbędny), zatem:

Koszt Pracodawcy w wysokości 3346,88zł należy podzielić przez 20 dni (tyle średnio dni roboczych przypada na miesiąc) co daje kwotę 167,34zł za dzień urlopu. Następnie mnożymy kwotę dzienną przez 26 dni urlopu co daje 4350,94zł

Zatem roczna suma zobowiązań pracodawcy na ten moment wynosi:
40 162,56zł + 4350,94zł = 44 513,50zł

Czy teraz to już wszystko? Niezupełnie…

Załóżmy, że pracownik choruje 10 dni w roku (co w naszym klimacie nie jest żadną abstrakcją, średnie dane mówią o około 15 dniach na L4 w ciągu roku): 10dni*167,34zł = 1673,40zł

Zatem roczna suma zobowiązań pracodawcy na ten moment wynosi:
44 513,50zł + 1673,40zł = 46 186,90zł

Czy tym razem to już wszystko? Niezupełnie…

Żeby pracodawca mógł zatrudnić ponosi koszty procesu rekrutacji: przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia o pracę, czas poświęcony na rekrutację.

Zakładając, że udało się szybko znaleźć idealnego Pracownika musi jeszcze ponieść dodatkowe koszty: badania lekarskie, szkolenie BHP, przyuczenie na stanowisku pracy i inne szkolenia, a w przypadku zwolnienia zapewnić płatny okres wypowiedzenia i dodatkowe dni na poszukiwanie pracy, często również odprawę.

Do tego dochodzą koszty wynajęcia biura i wyposażenia stanowiska pracy (gdyby zatrudniać pracownika zdalnie, to tych kosztów by nie było, natomiast pracownik i tak by ich nie poniósł, bo przecież praktycznie każdy ma komputer i płaci za Internet w domu, bez względu na to czy jest to jego miejsce pracy, czy też nie, stąd założenie, że taki Pracownik nie musiałby ponieść dodatkowych kosztów, które musi ponieść pracodawca).

Zatem jeśli przyjmę, że to wszystko kosztuje tylko dodatkowe 2000zł rocznie to roczna suma zobowiązań Pracodawcy na ten moment wynosi: 46 186,90zł + 2000zł = 48 186,90zł rocznie

Czyli około 4015zł miesięcznie – nieźle, prawda?

Wnioski na tym etapie:

 • Pracownik zarabia 2000zł do ręki.
 • Pracownik kosztuje pracodawcę 4000zł (taką kwotę przyjmę do dalszych wyliczeń).
 • Jeśli wartość pracy jaką wykonał Pracownik wynosi 4000zł to jego Pracodawca do tego momentu zatrudnia go charytatywnie i utrzymuje stanowisko pracy nie dla zysku, ale po to żeby Pracownik w ogóle miał pracę – z biznesowego punktu widzenia jest to dla Pracodawcy nieopłacalne…
 • Jeśli wartość pracy jaką wykonał Pracownik przekracza kwotę 4000zł miesięcznie, to można przyjąć, że zarabia on również dla firmy, która go zatrudnia.

Wobec tego jaka forma zarabiania pieniędzy jest dla Ciebie najbardziej opłacalna z czysto finansowego punktu widzenia?

Zerknij na tabelkę:

tabelka

UMOWA O DZIEŁO – czyli jak „cudownie” rozmnożyć kwotę 2000zł nawet do 3640zł.

Obliczyłem, że pracownik, który zarabia 2000zł do ręki, realnie kosztuje pracodawcę 4000zł. Zatem wracam do poznanego już wcześniej kalkulatora i policzę ile pracownik mógłby zarobić do ręki na umowę o dzieło, nie narażając pracodawcy na dodatkowe koszty.

Dane podstawione do kalkulatora:

dzielo_1

Wynik

dzielo_2

zielony – pensja Pracownika „do ręki”.
niebieski – pensja pracownika brutto wpisana do umowy o dzieło, stanowiąca równocześnie koszt zatrudnienia Pracownika przez Pracodawcę.

Jak widać, przy tym samym obciążeniu dla Pracodawcy, Pracownik zarabia 3424zł czyli o ponad 71% więcej niż pierwotnie (1424zł więcej). To nie wszystko: jeśli pracownik zastosuje 50% koszty uzyskania przychodu i przekaże prawa do utworu swojemu pracodawcy, to kwota ta wzrośnie do 3640zł miesięcznie, czyli o 82% więcej względem umowy o pracę.

Przy umowie o dzieło, kwota stanowiąca koszt dla Pracodawcy jest wykorzystana najbardziej efektywnie, bo aż 91% budżetu jaki Pracodawca przeznacza na wynagrodzenie, trafia do kieszeni Pracownika.

Oczywiście żeby uzyskać pełen obraz trzeba przyjrzeć się również kwestii urlopu i ubezpieczenia zdrowotnego – o tym będzie dalej.

Faktem jest, że zarobki Pracownika dzięki przejściu na umowę o dzieło mogą być wyższe nawet o 1640zł – co miesiąc.

UMOWA ZLECENIE (student do 26-go roku życia) – czyli jak uzyskać wzrost wynagrodzenia o 71% do kwoty 3424zł.

Przy umowie zlecenie dla studenta do 26-go roku życia sytuacja jest podobna do umowy o dzieło, z lekką przewagą tej drugiej. Zobacz jak wygląda to na wyliczeniach.

Podstawiłem dane:

zlecenie_student_dane

otrzymałem taki wynik:

zlecenie_student_wynik

Jak widać, przy tym samym obciążeniu dla Pracodawcy, Pracownik (student) zarabia 3424zł czyli o ponad 71% więcej niż pierwotnie (1424zł więcej). Przy umowie zlecenie dla studenta do 26-go roku życia, kwota stanowiąca koszt dla Pracodawcy jest wykorzystana bardzo efektywnie, ponieważ 86% budżetu jaki Pracodawca przeznacza na wynagrodzenie, trafia do kieszeni Pracownika (studenta). Całkiem opłacalna forma.

SAMOZATRUDNIENIE (preferencyjny ZUS) – czyli sposób na pensję o 52% wyższą.

Do obliczeń przyjąłem, że Samozatrudniony wystawia pracodawcy fakturę na kwotę 4000zł netto, płaci preferencyjny ZUS dla początkujących przedsiębiorców (zgodnie z prawem nie jest to możliwe, jeśli pracuje wyłącznie na rzecz byłego Pracodawcy, w takiej sytuacji najlepiej mieć jeszcze innych zleceniodawców, żeby płacić legalnie preferencyjny ZUS) w kwocie około 430zł miesięcznie przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, a jego jedyne koszty to księgowość i telefon komórkowy, czyli jakieś 100zł miesięcznie.

Korzystając z kalkulatora Samozatrudnienia dostępnego tutaj >>> obliczam kwotę jaka zostanie w kieszeni Samozatrudnionego, po odliczeniu wszelkich podatków i kosztów.

maly_zus

Wynagrodzenie wyniesie 3036zł miesięcznie, jest to o 52% (1036zł) więcej niż na umowie o pracę, ale… tylko przez 24 miesiące.

SAMOZATRUDNIENIE (pełny ZUS) – czyli sposób na pensję o 27% wyższą.

Do obliczeń przyjąłem kwoty jak wyżej, z tym, że kwota odprowadzana do ZUS wynosi już ponad 1000zł miesięcznie (i z pewnością będzie rosła). Korzystając z kalkulatora Samozatrudnienia dostępnego tutaj >>> obliczam kwotę jaka zostaje w kieszeni Samozatrudnionego, po odliczeniu wszelkich podatków i kosztów.

duzy_zus

Wynagrodzenie Samozatrudnionego wyniesie 2534zł miesięcznie, jest to o 27% (534zł) więcej niż na umowie o pracę. Koszt pełnego ZUS w tym przypadku czyni samozatrudnienie zupełnie nieopłacalnym, o czym za chwilę się przekonasz.

Przy samozatrudnieniu, kwota stanowiąca koszt dla Pracodawcy jest wykorzystana mało efektywnie, ponieważ tylko 63% budżetu jaki Pracodawca przeznacza na wynagrodzenie, trafia do kieszeni Pracownika.

UMOWA ZLECENIE – czyli stabilne 26%

Podstawiłem następujące dane:

zlecenie_dane

otrzymałem taki wynik:

zlecenie_wynik

zielony – pensja Pracownika „do ręki”.
niebieski – pensja Pracownika brutto – wpisana do umowy o pracę.
czerwony – faktyczny koszt zatrudnienia Pracownika jaki ponosi Pracodawca, wynikający tylko z umowy o pracę.

Jak widać, przy tym samym obciążeniu dla Pracodawcy, Pracownik zarabia o ponad 26% więcej (520zł) niż pierwotnie na umowę o pracę, czyli w zasadzie tyle i zarabiałby jako Samozatrudniony, co dobitnie pokazuje, że jeśli Pracownik zarabia w modelu, w którym ma jednego zleceniodawcę, gotowego przeznaczyć na jego wynagrodzenie maksymalnie 4000zł to zakładanie działalności gospodarczej jest pomysłem NIETRAFIONYM, a wraz ze wzrostem składek do ZUS dochód Samozatrudnionego będzie jeszcze spadał.

Przy umowie zlecenie, kwota stanowiąca koszt dla Pracodawcy jest wykorzystana mało efektywnie, ponieważ tylko 63% budżetu jaki Pracodawca przeznacza na wynagrodzenie, trafia do kieszeni Pracownika.

Różnice między formami zatrudnienia

Poniższa tabela pokazuje kluczowe różnice pomiędzy poznanymi przez Ciebie formami zatrudnienia.

tabelka_2

W dalszej części artykułu dowiesz się, jak rozwiązać trzy najbardziej palące kwestie związane z alternatywnymi formami zatrudnienia, czyli: Ubezpieczenie Zdrowotne, Emerytura i Urlop.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE w przypadku umowy o dzieło

Jeżeli obawiasz się, że pracując w oparciu o umowę o dzieło nie będzie przysługiwało Ci prawo do opieki zdrowotnej w NFZ, to jest kilka możliwych rozwiązań:

 • Możesz być zatrudniony na dowolną część etatu (na umowę o pracę) w innej firmie, która nie współpracuje z Tobą w oparciu o umowy o dzieło.
 • Jeśli Twój małżonek/małżonka pracuje w oparciu o umowę o pracę, wystarczy, że zgłosi do swojego pracodawcy prośbę o dopisanie Cię do ubezpieczenia.
 • Możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ za kwotę około 355zł miesięcznie – może być też wymagana jednorazowa opłata dodatkowa, jeśli miałeś/aś dłuższą przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym, zgodnie z poniższym wykazem, dostępnym tutaj >>>

NFZ

Żeby uniknąć przerw w ubezpieczeniu wystarczy zarejestrować się jako osoba bezrobotna, lub podjąć na jakiś czas pracę w innej formie niż umowa o dzieło.

W ten sposób problem ubezpieczenia można łatwo rozwiązać – zostanie jeszcze spora nadwyżka gotówki.

EMERYTURA w przypadku umowy o dzieło… i nie tylko

Według danych z raportu „Prognoza ludności na lata 2014-2050” opracowanego przez GUS, który znajdziesz tutaj >>> średnia długość życia w Polsce będzie wyglądała następująco

długosc_zyciaZ tabeli jasno wynika (i potwierdzają to dane statystyczne z krajów rozwiniętych bardziej niż Polska), że średnia długość życia stale się wydłuża. Trudno wyrokować, czy ten trend się utrzyma, ale wszystko na to wskazuje. Ten sam raport przyjmuje, że w latach 2014-2070 średni współczynnik dzietności w Polsce wyniesie około 1,5 dziecka na kobietę w wieku reprodukcyjnym (obecnie 1,3).

Zestawiając tylko te 2 statystyki, łatwo wyciągnąć wniosek, że młodzi ludzie nie będą w stanie finansować przyszłych emerytur, lub emerytury będą tak niskie, że nie wystarczą na utrzymanie, o ile w ogóle będą. Ostatnie przejęcie przez ZUS środków z OFE, oraz niechęć kolejnych rządów do ograniczania przywilejów emerytalnych określonych grup zawodowych i radykalnej zmiany w emeryturach tylko pogłębiają problem. Prognozy światowe „mówią”, że w ciągu najbliższych 20-30 lat, wiek uprawniający do świadczeń emerytalnych w krajach rozwiniętych trzeba będzie podnieść do 75-79 lat.

Na drugim biegunie są kraje głównie azjatyckie, w których obywatele nie ponoszą kosztów utrzymywania potężnych systemów emerytalnych, w zamian kultywuje się model rodziny, w którym rodzice opiekują się małymi dziećmi, a na starość dzieci przejmują opiekę nad seniorami. Dzięki temu praca nie jest tak bardzo opodatkowana, a ludzie nie zaprzątają sobie głowy państwową emeryturą stawiając przede wszystkim na rodzinę.

Powinieneś sam/a wyciągnąć wnioski i zastanowić się, czy wierzysz w państwową emeryturę z ZUS czy wierzysz tylko w siebie, swoje możliwości i rodzinę.

Dla mnie sprawa jest oczywista – uważam, że emerytury z ZUS nie będzie w ogóle, a jeśli będzie to i tak jej kwota nie pozwoli na normalne funkcjonowanie, więc nie zaprzątam sobie głowy tym problemem, tylko robię wszystko żeby maksymalizować zyski tu i teraz. Ty wyciągnij własne wnioski…

Nawet jeśli dojdziesz do wniosku, że zabezpieczenie emerytalne jest konieczne, to moim zdaniem zdecydowanie lepiej zrobisz samodzielnie inwestując nadwyżki finansowe, zamiast dokładać się do niewydolnego systemu emerytalnego. W podsumowaniu artykułu pokażę Ci o jakich kwotach mówimy.

URLOP – czyli jak odpoczywać będąc zatrudnionym na alternatywnej umowie.

Jeśli chcesz, to łatwo w oparciu o dane, które Ci zaprezentowałem możesz samodzielnie policzyć ile będzie Cię kosztowało 26 dni urlopu na alternatywnej umowie – ja wiem, że i tak jest to bardziej opłacalne niż umowa o pracę, w dodatku jeśli wypracujesz sobie z szefem model zdalnej współpracy, to będziesz w stanie zrobić w 3-4 godziny tyle, ile normalnie robiłeś w ciągu 8-mio godzinnego dnia pracy – zyskasz dodatkowy czas wolny, który jest bezcenny.

Kto może wykonywać umowę o dzieło i co może być dziełem?

Umowa o dzieło jest umową w której strony umawiają się na konkretny rezultat – dzieło. W umowie o dzieło, nie otrzymujesz wynagrodzenia za wykonywanie pracy, ale za jej rezultat. Dziełem może być mnóstwo rzeczy:

 • tekst reklamowy
 • program komputerowy
 • aplikacja
 • grafika
 • rysunek
 • artykuł
 • rzeźba
 • obraz
 • strona www
 • przeprowadzenie szkolenia, kursu, warsztatu, wykładu
 • wykonanie zdjęć
 • wykonanie projektu: budynku, ogrodu, odzieży, mebli, logo, formy
 • uszycie ubrania
 • przetłumaczenie tekstu
 • wykonanie nietypowego mebla
 • gra aktorska
 • artykuł dziennikarski
 • napisanie utworu muzycznego
 • śpiew
 • … i wiele innych

Dzieło może wykonywać praktycznie każdy. Dzieło wykonuje się na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – nie można wykonać dzieła na zlecenie osoby fizycznej (przynajmniej oficjalnie nie jest to możliwe).

Czyja praca nie będzie dziełem?

 • górnika
 • strażaka
 • policjanta
 • pracownika produkcyjnego
 • i innych osób, które wykonują pracę bez określonego rezultatu i podlegają nadzorowi Pracodawcy w miejscu pracy przez niego wyznaczonym

O umowie o dzieło przeczytasz więcej tutaj >>> oraz w kodeksie cywilnym.

Podsumowanie

Moim zdaniem jesteś już gotów z pełną świadomością podejmować decyzje zawodowe, które będą bezpośrednio wpływały na Twoje zarobki. Dane finansowe i wyliczenia przedstawione w tym artykule mogą nie odzwierciedlać w 100% Twojej sytuacji, natomiast dałem Ci do ręki konkretne narzędzia, którymi możesz się posłużyć, żeby dokonać dokładnych obliczeń i zweryfikować jak bardzo możesz wpłynąć na swoje finanse jedną decyzją.

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, to już wiesz jak policzyć, czy jest to dla Ciebie opłacalna forma współpracy ze zleceniodawcami.

Jeśli wkraczasz na rynek pracy, to właśnie dostałeś do ręki narzędzia, które pozwolą Ci zrozumieć istotę sprawy i dzięki temu będziesz skuteczniejszy w negocjowaniu swojego wynagrodzenia.

Jeśli prowadzisz już działalność gospodarczą i planujesz zatrudniać, to już wiesz z jakimi to się wiąże kosztami i na co zwracać uwagę, oraz ile faktycznie kosztuje Cię pracownik.

Chciałbym Ci również pokazać jak możesz wykorzystać kwotę nadwyżki wynikającej z alternatywnej formy zatrudnienia i na marnej lokacie z oprocentowaniem 4% w skali roku odłożyć w ten sposób pieniądze pozwalające na kupno mieszkania za gotówkę, w ciągu najbliższych 10 lat (już po odjęciu podatku Belki). Poniżej zamieszczam dane na temat zysków z lokat dla poszczególnych kwot ujętych w pierwszej tabeli artykułu.

14241036534520
1640

Oczywiście dałem Ci przykład lokaty nisko oprocentowanej. Lepiej oprocentowaną lokatę znajdziesz np. tutaj >>>

 

By | 2016-12-09T16:07:34+00:00 Listopad 1st, 2014|Zarabianie Pieniędzy|20 komentarzy

About the Author:

Cześć, jestem Ernest. Jestem przedsiębiorcą. Dzięki wytrwałej pracy i pasji ciągłego uczenia w kilka lat od zera zbudowałem życie o jakim marzyłem. Dziś mieszkam na ciepłej wyspie i chcę Ci pokazać, że Ty również możesz budować swoje życie na własnych zasadach. Na tym blogu będę Cię inspirował, motywował i uczył jak stawiać pierwsze kroki w e-biznesie, jak osiągać cele i jak zdobyć kompetencje, które pozwolą Ci żyć i pracować w dowolnym miejscu na świecie.
Tutaj możesz pisać ze mną przez Facebook >>>
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.